Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS – Pitchalseenpro.nl

Algemene voorwaarden van onderneming Serna Consult met beperkte aansprakelijkheid.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Serna Consult (met KvK-nummer: 59998423), gevestigd op adres Veenlanden 133, 3871 RB, Hoevelaken, met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@pitchalseenpro.nl of via christopher@sernaconsult.com of via telefoonnummer 0645072223. . Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Op pitchalseenpro.nl worden trainingen en e-learning producten aangeboden. Trainingen worden zowel fysiek als online, via tools als MS Teams, Zoom of andere vergelijkbare softwareproducten geleverd. Voor e-learning producten ontvang je toegang tot een zelfstudieomgeving, waar alle informatie en materiaal in te vinden is.

Artikel 2 – Registratie

Als je een product wil bestellen, dien je je te registreren. Je moet hiervoor jouw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dien je naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Policy op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor jouw account en geef jouw wachtwoord nooit aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van jouw account (bijvoorbeeld: als een ander met jouw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je kunt in onze webshop betalen met IDeal. De verzendkosten (indien van toepassing) komen voor jouw rekening. Dit staat duidelijk vermeld bij de artikelen die je kunt kopen.

Schrijf je je in op factuurbasis? Dan ontvang je alle informatie voor toegang tot de training of workshop zodra de factuur volledig voldaan is.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren jouw product af op het (email)adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Voor fysieke trainingen geldt dat de plaats en het tijdstip duidelijk aangegeven worden op de website en in de bevestiging.

Artikel 5 – Retour en annulering

Als je toch niet wil deelnemen aan een individuele training, kan je tot maximaal 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Van 48 – 24 uur van tevoren geldt dat je 50% van het betaalde bedrag retour ontvangt bij annuleren. Bij annuleringen minder dan 24 uur van tevoren wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Voor groepstrainingen waarbij een externe locatie is gereserveerd, zullen de kosten voor het huren van deze locatie volledig doorbelast worden bij een annulering, tenzij de zaalhuur ook kosteloos door Serna Consult geannuleerd kan worden bij de externe locatie.

Voor zelfstudieprogramma’s geldt dat binnen 30 dagen na aankoop de aankoop geannuleerd mag worden. Dit is onze 100% tevredenheidsgarantie. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@pitchalseenpro.nl, met daarin duidelijk de aankoopgegevens en de reden waarom je de aankoop wil annuleren. Je ontvangt daarna een creditnota en het volledige bedrag zal dan teruggestort worden. Je verliest na annulering onherroepelijk alle toegang tot de e-learning omgeving of het zelfstudieportaal en alle daarbij behorende voordelen.

Artikel 6 – Verwerking van persoonsgegevens

Serna Consult heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. In alle gevallen worden persoonsgegevens veilig bewaard voor een maximum van 270 dagen, tenzij anders aangegeven. Meer hierover lees je ook in onze Privacy Policy.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik hiervan mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur jouw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@pitchalseenpro.nl. Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen tien dagen nadat we jouw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen vijf dagen een bevestiging van jouw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jou sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden- Nederland bevoegd.

Scroll naar boven